Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đồng Hỷ tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

11-08-2020 16:59

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong 03 ngày 17, 18, 19/8/2020, tại Khu hành chính mới của huyện xóm Sơn Quang, xã Hóa Thượng. Hiện, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã và đang được hoàn tất (ảnh).

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo đúng tiến độ, kế hoạch. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Kế hoạch, thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc đại hội, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Trong đó, công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, dân chủ; Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm BCH đã được hoàn thành. Công tác tuyên truyền Đại hội được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện đã thực hiện cắm 400 cờ đảng, cờ Tổ Quốc; gần 300 cờ đuôi nheo, hồng kỳ, phướn; căng treo 30 băng zôn, khẩu hiệu và 4 cụm pa nô tuyên truyền phục vụ Đại hội…

Cùng với đó, cơ sở vật chất chuẩn bị cho Đại hội cũng đang được chuẩn bị chu đáo, từng bước hoàn tất. Việc trang trí, khánh tiết Đại hội bảo đảm yêu cầu trang nghiêm, thống nhất, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, theo đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng./.

Thu Lan - Hoàng Lưu (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)