Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ban thường vụ Đảng ủy xã Hòa Bình tổ chức hội nghị tiếp xúc , đối thoại trực tiếp với nhân dân xóm Tân Đô

28-09-2018 14:02

      Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BDVHU về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2853-QĐ/TU ngày 30/01/2015 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

      Sáng nay ngày 21/9/2018, đồng chí Phạm Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lường Văn Hà, Phó bí thh] thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và đồng chí Lý Văn Mão Chủ tịch UBND xã đã tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ và nhân dân xóm Tân Đô. Cùng dự có Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cán bộ, đảng viên và Nhân dân xóm Tân Đô.

Đ/c: Phạm Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu

       Đ/c: Phạm Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu

Mục đích của cuộc đối thoại để Đảng ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; kịp phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp; tuyền truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đối thoại để nhân dân hiến kế trong phát triển kinh tế - xã hội và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

Đ/c: Lý Văn Mão, Chủ tịch UBND xã phát biểu

Đ/c: Lý Văn Mão, Chủ tịch UBND xã phát biểu

       

Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 10 lượt ý kiến với 3 nội dung phát biểu, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến lĩnh vực Đất đai; tài nguyên môi trường, Chính sách...

      Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo xã đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân.

       Đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền địa phương đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ chuyên môn liên quan làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cảm ơn các ý kiến, đề xuất trao đổi dân chủ, thẳng thắn của Nhân dân đối với Đảng ủy, chính quyền xã. Đồng thời, đồng chí đã trao đổi, giải trình các vấn thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ đồng chí giao cho các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. 

Long Thị Linh