Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

 Vị trí địa lý

Xã Hoà Bình là xã miền núi phía Bắc huyện Đồng Hỷ, là đơn vị hành chính loại 3, gồm 7 xóm. Ranh giới hành chính có các phía giáp:
- Phía Đông giáp xã Tân Long; phía bắc giáp xã Văn Lăng, phía nam giáp xã Minh Lập, phía tây giáp xã Phú Đô huyện Phú Lương.
- Diện tích tự nhiên: 1250 ha = 12,5km2