Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

 

XÃ HÒA BÌNH

Tên cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA BÌNH

Địa chỉ: Xã Hòa Bình – Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0914.523.985

Email: linhlt.donghy@thainguyen.gov.vn

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Hoàng văn Quân
Năm sinh: 1975
Chức vụ:  Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0915.182.352
Email:quanhv.donghy@thainguyen.gov.vn