Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ HÒA BÌNH

Tên cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA BÌNH

Địa chỉ: Xã Hòa Bình – Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0914.523.985

Email: linhlt.donghy@thainguyen.gov.vn

 

ÚY BAN NHÂN DÂN

1. Chủ tịch UBND 
Họ và tên: Lý Văn Mão
Năm sinh: 1972
Chức vụ: Phó BT Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3823.178
Email: LymaoKT@gmail.com

 


 

 

2. Phó chủ tịch UBND

Họ và tên: Vũ Duy Mạnh
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học Lao động- xã hội
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 0280.3823.178
Email: Vuduymanh73@gmail.com