Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đại hội Hội khuyến học xã Hóa Thượng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

10-08-2020 17:56

Sáng ngày 10/8, Hôi khuyến học xã Hóa Thượng đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.(ảnh).

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học xã Hóa Thượng đã không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng; phong trào khuyến học, khyến tài đã phát triển rộng khắp tại các xóm, trường học. Tổ chức khen thưởng cho trên 1 nghìn cháu học sinh đỗ Đại học, học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi các cấp với số tiền trên 30 triệu đồng. Hằng năm toàn hội có trên 2.500 gia đình đăng ký và được công nhận gia đình học tập; 5/5 dòng họ học tập; 17/17 cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ trên 92%. Bên cạnh đó, công tác xây dựng quỹ khuyến học ngày càng được trú trọng và không ngừng phát triển, đến nay, 100% các xóm, trường học, dòng họ đều có quỹ khuyến học, với số tiền quỹ từ 2-7 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Khuyến học xã Hóa Thượng sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các cấp hội, năng động sáng tạo trong tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hướng các hoạt động hội về cơ sở; Không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Khuyến học xã, theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong không khí dân chủ và trách nhiệm Đại hội Hội Khuyến học xã Hóa Thượng đã tiến hành bầu BCH khoá IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hôi cấp trên./.

Thu Lan (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)